21.02.2021

prof mihina

Ťažká choroba vytrhla 19.2.2021 z bohatého a plodného života predčasne prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. Odišiel z rozbehnutého pracovného kolotoča, ktorý bol pevnou súčasťou poľnohospodárskej vedy nielen u nás, ale aj ďaleko za našimi hranicami...

Obdivovali sme jeho obrovský prehľad, s akým riešil neskutočné množstvo výziev, problémov a experimentov. Hoci je jeho spojené s viacerými organizáciami na Slovensku, predsa najviac času pôsobil vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre, kam nastúpil v roku 1974. Jeho hlavným zameraním boli systémy a technológie chovu hospodárskych zvierat s ohľadom na ich potreby, ekonomiku a požiadavky životného prostredia. Vypracoval sa na odborníka, ktorý právom postupne zastával významné riadiace funkcie v rôznych orgánoch a organizáciách. Podieľal sa na vzniku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, na ktorého čele stál od roku 2014 do roku 2016 ako generálny riaditeľ. Vysoká odbornosť profesora Mihinu sa premietla aj do medzinárodnej spolupráce s poprednými vedeckými inštitúciami a organizáciami ako Európska federácia pre živočíšne vedy EAAP, v medzinárodnej organizácii pre kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat ICAR v Ríme, kde aktívne využíval svoje odborné vedomosti v oblasti technológií v živočíšnej výrobe.

Významné bolo jeho pôsobenie na pozícii predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Neúnavne presadzoval potrebu existencie a podpory kvalitného výskumu a inovácií na Slovensku a spoluprácu s významnými medzinárodnými výskumnými inštitúciami. Ako expert zastupoval Slovensko vo viacerých medzinárodných pracovných skupinách Európskej komisie zameraných na výskum a inovácie.

Okrem významných vedeckých výsledkov dosiahol mnoho úspechov v pedagogickej oblasti a dokázal svoje vedomosti a skúsenosti presadzovať v poľnohospodárskej praxi. Za svoju prácu získal viacero významných ocenení, napr. v roku 2010 to bola prestížna cena „Vedec roka“. Stratu takéhoto človeka určite pocíti poľnohospodárska veda, prax a aj pedagogické pracoviská. Rád sa obklopoval mladými ľuďmi a podporoval ich v inovátorskom myslení.

S úctou budeme vždy spomínať na jeho prácu, na priateľský a korektný prístup a na všetko, čo nám, mladším kolegom dal do života a snažiť sa rozvíjať jeho odkaz. Česť jeho pamiatke !

Kolektív pracovníkov NPPC


Za profesorom Štefanom Mihinom

Žijeme vo veľmi smutnej dobe, kedy nepredvídateľná choroba ako blesk z jasného neba násilne a predčasne ukončuje životy mnohých ľudí. Niekedy sa nás to dotýka iba letkom, ale v piatok 19. februára 2021 nás to zasiahlo plnou silou. Odišiel totiž profesor Štefan Mihina, ktorý bol jedným z pilierov pôdohospodárskych vied, istotou v spoločnom boji za vedu, výskum a ich využitie v poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej praxi. Bol človekom s nesmierne pozitívnym myslením, vždy dobre naladený, orientovaný na spoluprácu a stmeľujúci kolektív. Bol vynikajúci výskumník, pedagóg, diskutér, kolega a priateľ.

Často sme spolu diskutovali, ako posilniť vedu a výskum v našom rezorte, ako zabezpečiť rešpektovanú pozíciu rezortnej vedy a výskumu v rámci významných vedeckých kruhov, projektových tímov, ale aj vednej politiky na Slovensku. Stál na čele Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied dlhé roky, otváral často odborné otázky a hľadal na tieto otázky v spolupráci s kolektívom skúsených vedeckých pracovníkov, bardov slovenských pôdohospodárskych vied, odpovede. Niekedy aj provokoval, vždy však s cieľom vyburcovať diskusiu a nachádzať odpovede.

Učil ma, ako vnímať súvislosti a vzťahy medzi výskumnými inštitúciami a spoločne sme presadzovali veľmi úzku spoluprácu medzi rezortnou vedou a univerzitnými pracoviskami. Pri ňom som si uvedomila, čo znamená diplomacie vo vede a akou cnosťou je jeho pokora napriek vzdelaniu, vedomostiam, skúsenostiam a postaveniu, ktoré mal.

Bude nám veľmi chýbať, avšak v našej práci musíme denne myslieť na odkaz ktorý nám zanechal. Spoločnými silami, s otvorenou mysľou, so zdravým rozumom a pracovitosťou meniť slovenské poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo s využitím vedy a výskumu na životaschopnú súčasť našej krajiny. Verím, že našou prácou budeme tento odkaz napĺňať každým dňom.

Česť jeho pamiatke!

Zuzana Nouzovská

Generálna riaditeľka NPPC

 

Kalendár podujatí

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4