Štatút

Vedeckej rady Národného poľnohospodárskeho

a potravinárskeho centra - TU

 

Riaditelia, vedenie:

Ing. Zuzana Nouzovská - generálna riaditeľka NPPC

Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.

Ing. Pavol Bezák

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.

Ing. Martin Polovka, PhD.

Ing. Štefan Adam

Ing. Ján Hecl, PhD.

Ing. Miriam Kizeková, PhD.

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

 

Významní vedeckí pracovníci z ústavov NPPC:

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

RNDr. Slávka Krížová

Ing. Alžbeta Žofajová, PhD.

doc. Ing. Jaroslava Sobocká, CSc.

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.

 

Externí členovia - zástupcovia univerzít, SAV, zahraničných pracovísk a inštitúcií:

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. - rektorka SPU Nitra

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka ÚVLF Košice

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. – predseda SAPV

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. - podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. – generálny riaditeľ NLC Zvolen

MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. – štátny tajomník MPRV SR

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - predseda ČAZV

izr. prof. dr. Vladimir Meglic - Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

Doc. Ing. Radim Vácha, PhD.  – riaditeľ VÚMOP

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. – riaditeľka Ústav chemie potravin a biotechnologií

 

Ing. Miroslava Súkeníková, PhD. – tajomník

 

Kalendár podujatí

marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5